Nieuws


Winter

Tijdens de winter is het zaak om de conditie op peil te houden. Vanwege het weer schiet het bewegen er al gauw bij in. We pakken wat sneller de auto als het weer ons niet aan staat en ook van een wandeling of fietstocht komt het er minder van. Toch kent ook de winter een aantal mooie dagen om erop uit te gaan. Deze kunt u gebruiken om uw conditie te verbeteren, doch het beste is als u er structureel wat aan doet.
Vindt u dat u conditioneel te kort komt of zijn er andere zaken die u hinderen om voluit te bewegen? Gaat het om beter bewegen of steun voor een betere conditie en u weet niet hoe u dat aan moet pakken? Dan is mogelijk fysio-fitness iets voor u. Samen met een fysiotherapeut stelt u een oefenprogramma specilfiek gericht op uw situatie op en gaat u aan de slag. Daarbij wordt u door een fysiotherapeut begleid. Als er vragen aan de orde komen op bijvoorbeeld het gebied van uw huid of voeding kunnen deze worden doorgespeeld naar de huidtherapeut of diëtiste. Bij het Gezondheidscentrum Grubbenvorst zijn de communicatielijnen kort. Als u hierover meer wilt weten neemt u dan gerust contact met ons op of kom eens langs.

Reanimatie inclusief AED

Dindsdagmorgen 24 november 2015 heeft de jaarlijkse cursus Reanimatie inclusief AED bij GCG plaats gevonden om de vaardigheden van de medewerkers op dit gebied up to date te houden. Alle cursus deelnemers zijn gecertificeerd. Na afloop gebruikten de meeste deelnemers gezamenlijk de lunch.
 

De dag van de houding!

1 juli is de geboortedag van Bess Mensendieck, de grondlegster van oefentherapie Mensendieck, nu precies 150 jaar geleden. Daarom is deze dag uitgeroepen tot de Dag van de houding.
We bukken, tillen, zitten, staan en lopen allemaal gedurende de dag en dit doen we lang niet altijd zodanig dat we ons bewust zijn van onze houding. Een ongunstige houding of ongunstige bewegingsgewoonten kunnen leiden tot lichamelijke klachten. Vooral in de huidige levens- en werksituatie is men geneigd minder alert te zijn op het juist belasten van het lichaam en te luisteren naar de afgegeven signalen.
Juist op deze dag willen we aandacht vragen voor uw houding en bewegingsgewoonten. Een oefentherapeut kan u daarbij helpen. U leert bewegen met een juiste belasting van gewrichten en spieren. daarbij verbetert u uw houding en ontdekt u een optimale manier van bewegen. Door het verbeteren van eenvoudige bewegingen, zijn eventuele klachten vaak al flink terug te dringen of zelfs te voorkomen.
U kunt rechtstreeks naar de oefentherapeut, zonder een bezoek vooraf aan de huisarts.

Roparun 2015

De Roparun is heel goed verlopen. Hiermee wordt de strijd tegen kanker gesteund.
Iedereen die gedoneerd heeft middels het kopen van loten of het doneren van geld wordt bij deze heel hartelijk bedankt.

Beoordeling praktijk Gezondheidscentrum Grubbenvorst.

Over 2014 hebben 67 patiënten Gezondheidscentrum Grubbenvorst beoordeeld. De algemene beoordeling, het cijfer dat de praktijk gemiddeld heeft gekregen, is uitgekomen op 9.0. Deze resultaten komen uit een wetenschappelijk 'CQ-index' onderzoek dat onafhankelijk uitgevoerd is door Qualizorg BV.


Logopedie

Vanaf 8 januari 2015 gaat voor logopedie het volgende veranderen. Vanaf dan kunt u elke donderdag voor logopedie bij Gezondheidscentrum Grubbenvorst terecht. Logopodie wordt verzorgd door Logopedie Venlo, de logopediepraktijk M. van Rensch. Voor informatie zie  www.logopedievenlo.nl.
Ook kunt u contact opnemen met Gezondheidscentrum Grubbenvorst tel. 077 - 366 20 66.

Fysiotherapie in 2015.

Wilt u in een oogopslag zien hoe het in 2015 zit met fysiotherapie in de basis- en aanvullende verzekering? Informatie hierover vindt u op de website http://www.fysiotherapie2015.nl.  Op deze site treft u nog veel meer informatie aan.
 
Doortrainen na fysiotherapie behandelingen?

Wanneer de fysiotherapeutische behandeling afgerond of gestopt wordt is uw lichaam nog niet altijd volledig aangesterkt. Het kan in die gevallen slim zijn om het oefenschema wat u met uw fysiotherapeut volgde zelfstandig voort te zetten. Het is dan ook mogelijk om na de fysiotherapeutische behandeling eerst nog enkele weken bij ons het lichaam verder te trainen, alvorens de stap naar een reguliere sportschool of sportvereniging (weer) te maken. Daarvoor bieden wij  de mogelijkheid van Fysio-fitness.
Bij de Fysio-fitness wordt er getraind in kleine groepen. Dit vindt op vaste tijden plaats overdag en 's avonds. Meer informatie vindt u onder Fysio-fitness op onze website.

Reanimatie inclusief AED

Op dinsdag 4 november vond weer de jaarlijkse reanimatie cursus voor de medewerkenden bij GCG plaats. Deze cursus was inclusief A(utomatische) E(xterne) D(efibrillator) training. Geoefend werd op zowel volwassenen, jonge kinderen en baby's. De docenten waren zeer ervaren. De een heeft als verpleegkundige op de ambulance en de andere op de eerste hulppost met reanimatie en AED te maken. Zij vulden de theorie aan met hun praktijkervaringen. Het grootste deel van de tijd bestond uit oefenen. Ook werd de AED bij GCG gecontroleerd. Aan het eind van de ochtend had iedereen zijn diploma of aantekening van de verlenging daarvan, behaald. Kortom we hopen dat het niet nodig is, maar als de nood aan de man komt dan weten de medewerkers bij GCG te handelen.


Overleg therapeuten

Dinsdag 4 november werd het nuttige en het aangename gecombineerd, door gezamenlijk te lunchen en tegelijker tijd informatie met elkaar uit te wisselen. Hierdoor weten de therapeuten van de verschillende vakgebieden elkaar ook buiten het overleg makkelijker te bereiken.


Mindfulness

Op donderdag 5 juni heeft psychologe Ilse Milot een lezing over Mindfulness gegeven bij Gezondheidscentrum Grubbenvorst.

Mindfulness is een wetenschappelijke aanpak gebaseerd op Boeddhistische- en Zen-principes, maar zonder de bijbehorende leer. Het houdt in dat je de geest laat rusten in zijn toestand van oplettendheid, vrij van vooringenomenheid of vooroordeel.
Het staat in tegenstelling hoe de meeste van ons leven, voordurende bezig met hardnekkige gedachten en gevoelens. We zijn constant bezig onszelf maar ook de ander te beoordelen en te veroordelen. Mindfulness betekent dat je oplet, dat je leeft in het moment in plaats van in verlangens, wensen, herinneringen en gehechtheid aan materie.
Mindfulness kun je in eerste instantie overal en altijd beoefenen. Waar het om gaat is je geestestoestand te aanvaarden. Je probeert dus niet je gevoelens of gedachten met geweld te bevrijden maar je geeft dingen de gelegenheid te komen en te gaan en er simpelweg te zijn. Het brengt je aanvaarding, rust en vrijheid om keuzes te maken en ballast los te laten. Het levert je meer energie.
Ilse Milot is verbonden aan Ilse Milot Mental Care en heeft als psychologe onder meer een tweewekelijkse praktijk op woensdagmorgen bij Gezondheidscentrum Grubbenvorst.
In oktober geeft Ilse Milot een cursus Mindfulness van 4 cursusavonden. Het aantal deelnemers houdt zij daarbij beperkt om alle cursisten voldoende aandacht te kunnen gegeven en op hun gemak te laten voelen in de groep.
Ben je nieuwsgierig geworden naar Mindfulness en wil je meer weten over de cursus neem dan vrijblijvend contact op met Gezondheidscentrum Grubbenvorst tel. 077 366 20 66 of per email: i.milot@gezondheidscentrumgrubbenvorst.nl.

Fysio-fitness

Er zijn weer enkele plaatsen beschikbaar in onze fysio-fitness groepen!
 · Kleine groepen
 · Gezond en gezellig bewegen
 · Onder intensieve begeleiding  van een fysiotherapeut
 · Afgestemd op uw persoonlijke mogelijkheden
 · Afwisselende programma’s
Er is plaats op maandagavond van 19.00 – 20.00 uur, dinsdagavond van 19.00 – 20.00 en 20.10 – 21.10 uur en donderdagavond van 18.30 – 19.30 uur.

Dry needling.

Dry needling is een specialisatie van de fysiotherapie die direct werkt op de spieren. Triggerpoints (spierverhardingen) kunnen een doffe of
zeurende pijn veroorzaken. Met dry needling kunnen deze spierverhardingen ontspannen door ze aan te prikken met een dunne naald.
Het inbrengen van de dunne naald is niet voelbaar. Als de spier aangeprikt wordt kan er een kort moment van kramp en lichte pijn ervaren worden. Daarna ontspant de spier meteen.
Bestaan de klachten al langer, dan zijn er vaak meerdere spieren bij betrokken. Vaak breiden de klachten zich dan ook uit naar spieren langs de
wervelkolom. Gedurende twee of drie weken wordt er eens per week behandeld, daarna vindt een beoordeling van het resultaat plaats. In totaal zijn meestal 4 tot 6 behandelingen nodig.
Dry needling wordt op dezelfde manier als reguliere fysiotherapie door uw zorgverzekeraar vergoed, uit een aanvullende verzekering.

Kinderen met problemen met de reguliere zwemles.

Bij H2O Fysio kunt u terecht voor speciaal zwemonderwijs voor kinderen. Dit is een unieke samenwerking tussen kinderfysiotherapeuten van H20 Fysio en LACO: extra therapeutische ondersteuning in het water voor kinderen die niet voldoende kunnen meekomen in het reguliere zwemonderwijs.
Heel logisch, het ene kind is nu eenmaal sneller dan het andere kind. Het wordt minder prettig als uw kind echt duidelijk achterblijft tijdens de zwemles, zowel voor u als uw kind. Wat is hiervan dan de oorzaak? Meestal ligt het niet aan de inzet van het kind zelf. Het kan zijn dat uw kind beperkingen heeft, die niet eenvoudig te onderkennen zijn. Onze kinderfysiotherapeuten hebben een professionele kijk op beweging en gedrag van uw kind tijdens de zwemles.

Binnen de hydotherapie hebben wij een speciale methode om kinderen hiermee te helpen. Dit programma is gebaseerd op principes van N.D.T. (neurological development treatment/Bobath) in het water en de Halliwick-methode.
Voor meer info zie http://www.h2ofysio.nl/zwemles/

H2O Fysio op Peel en Maas TV

Op woensdag 9 oktober om 19.00 uur werd op Peel en Maas TV een aflevering van Venray in bedrijf op locatie uitgezonden. In die uitzending werd een bezoek getoond aan H2O Fysio. H2O Fysio, de naam zegt het eigenlijk al: fysiotherapie in het water.
In het programma Venray in bedrijf op locatie wordt op locatie een kijkje genomen in de keuken van een of meerdere Venrayse bedrijven. Voor wie de uitzending gemist heeft kan deze bekijken via de YouTube link: http://youtu.be/eUC1luNavkU


Kindermiddag

Op vrijdagmiddag 27 september 2013 vond de eerste keer de Kindermiddag van ons gezondheidscentrum plaats. Dat was een groot succes. De praktijk was gezellig gevuld met zuigelingen, kinderen en ouders. De kinderen kregen een schatkaart en gingen op zoek naar aspecten van hun gezondheid. In verschillende kamers waren korte onderzoeken: kindertherapeuten onderzochten de fijne en grove motoriek, de chiropractor voerde een rugonderzoek uit, bij de diëtiste konden alle vragen over voeding gesteld worden en Penders Voetzorg onderzocht de voetjes en maakte een voetafdruk. De grote grabbelton, ballonnenwedstrijd, spelletjes, gezonde snacks en natuurlijk de goodie-bag bij het afscheid zorgden voor heel wat vrolijkheid in de praktijk.
Voor de kinderen was het een leuke en ongedwongen manier om kennis te maken met verschillende disciplines binnen de gezondheidszorg. Voor de ouders een kans om vragen te stellen en eens een kijkje te nemen in de praktijk. En voor de therapeuten was het een mooie manier om te laten zien wat we allemaal in huis hebben.

’s Avonds was er voor alle medewerkers van het gezondheidscentrum een barbecue, compleet met kampvuur.
Het was een geslaagde dag, een nieuwe traditie is geboren.

Fysiotherapie of manuele therapie 's morgens vroeg

Patiënten die graag voor het werk fysiotherapie of manuele therapie willen kunnen op maandag en dinsdag vanaf 7.00 uur terecht.

Overleg therapeuten

Elke eerste dinsdag van de maand komen alle therapeuten van GcG en H2O Fysio voor overleg bijeen. Tijdens een informele lunch bijeenkomst bespreken zij de ontwikkelingen bij GcG en H2O Fysio en bij de vakdisciplines. Verder komen aan de orde een casus uit de praktijk en presentaties verzorgd door een van de therapeuten. Zo zijn onder andere presentaties gegeven over shockwave (chiropractie), pijnbeleving (psychologie), podotherapie en huid- en oedeemtherapie. Het geheel verloopt in een plezierige en ontspannen sfeer. Ook onderling wisselen de therapeuten voor, tijdens en na het overleg ervaringen uit. Op deze wijze blijven de therapeuten op de hoogte wat er naast hun vakgebied speelt en bevordert het de onderlinge communicatie.Vestiging H2O Fysio te Venray

De fysiotherapiepraktijk H2O Fysio is gevestigd op de locatie Laco Sportcentrum De Sprank Kempweg 70 te Venray. Deze praktijk is een initiatief van Gezondheidscentrum Grubbenvorst. U kunt in deze praktijk terecht voor reguliere fysiotherapie en kinderfysiotherapie. Daarnaast bieden de unieke faciliteiten en het zwembad van Laco Venray mogelijkheden voor een bijzondere vorm van fysiotherapie, namelijk hydrotherapie. Hydrotherapie is fysiotherapie in het water, zeer geschikt voor revalidatie, chronische pijnpatiënten en patiënten met ernstige bewegingsstoornissen. Met H2O Fysio heeft Laco een unieke fysiotherapiepraktijk in huis. Bel voor een afspraak of informatie telnr.: 0478 – 640171.
Podotherapie

Bij Gezondheidscentrum Grubbenvorst kunt u ook terecht voor podotherapie. De podotherapeut onderzoekt en behandelt klachten die voortkomen uit het functioneren van voeten, knie, heup en rug in relatie tot de voeten.

Fitnessapparaten

De fitnessapparaten zijn vervangen door nieuwe en uitgebreid, opdat we de client nog beter kunnen helpen. De foto's geven hiervan een impressie.

 

Gezondheidscentrum Grubbenvorst - Pand
Gezondheidscentrum Grubbenvorst

Kloosterstraat 19A,
5971 BB Grubbenvorst

T: +31 (0)77 366 20 66
E: info
H2O Fysio - Pand
H2O Fysio

LACO Sportcentrum
De Sprank
Kempweg 70,
5801 VV Venray

T: +31 (0)47 864 01 71
E: info
W: www.h2ofysio.nl